Familiesammenføring i Danmark

shutterstock_335876021

Familiesammenføring er en vigtig del af livet for mange som ønsker at bosætte sig i Danmark eller Europa. Det er derfor vigtigt for mange at det sker uden problemer, hurtigt og effektivt. For mange har det stor betydning at det sker så hurtig og skånsomt som muligt.

Op til en stor del af ansøgningen bliver vurderet efter de retlige regler og principper der findes i dansk lov, men der er også noget af sagsbehandlingen der er overladt til et vis skøn. Det betyder at udlændingestyrelsen kan sætte spørgsmålstegn ved fx stor aldersforskel eller hvis partnerne ikke snakker samme sprog. Det kan have betydning for det skøn som skal tages af udlændingestyrelsen. Det at der er stor aldersforskel imellem parterne, kan betyde at ansøgningen kan risikere at blive afgjort som pro forma ægteskab.

Et proforma ægteskab er når formålet med ægteskabet og ansøgningen er at opnå opholdstilladelse i Danmark, og dette er ikke lovligt.

Der er dog folk der prøve at blive gift med det eneste formål at opnå opholdstilladelse i Danmark. For at forhindre dem, kommer det nogle gange til at gå ud over normale folk som søger om familiesammenføring , og de bliver afvist med begrundelse at der er tale om proforma ægteskab.

Derfor er det vigtigt at ens ansøgning er så gennemsigtig og oplysende som mulig omkring ens forhold og ægteskab.

Derudover er det heller ikke usandsynligt at en sagsbehandler i udlændingestyrelsen kan finde på at kigge på Facebook for at se om der er nogle offentlige tilgængelige informationer som kan hjælpe dem i sagen. Derfor kan det være en god ide at sætte et enkelt eller 2 billeder op til offentlig skue hvis det nu skulle være at nogen var ude og dobbelt checke om man rent faktisk er et par og har et forhold. At myndighederne bruger de sociale medier til baggrundstjek er normalt og ikke ulovligt, hvis informationerne er tilgængelige til alle.

Det er derfor meget vigtigt at hvis der er det mindste tvivl om hvordan og hvorledes at man kontakter fx www.nemfamiliesammenfoering.dk som kan hjælpe dig med præcis det du har brug for hjælp til. Se også klartjuridisksprog.dk.

Der kan søges efter de danske eller de Eu-retlige regler, som gør man får en opholdstilladelse. Det er udgangspunktet at der skal fremvises gyldige pas, som også kræves når man skal giftes. Der gives særlige dispensationer for folk som ikke har pas men har fx flygtningepas.

Derudover skal det nævnes at 28års kravet er sat ned til 26 år. Hvilket betyder at den herboende også kaldet hovedpersonen skal have tilknytning til DK, hvilket betyder man skal have været dansk statsborgere i 26 år. Der kan dog have været elementer der gør at man kan fravige kravet om 26års kravet. Derudover skal der være opmærksomhed omkring økonomien, da mange får afslag da de har fået udbetalt offentlige midler i form af social bistand, eller andre midler. Det gør at man ikke lever op til kravet om at ikke have modtaget offentlige midler indenfor de seneste 3 år. Små beløb udbetalt i forbindelse med hus depositum eller andre små beløb gælder ikke, og betyder ikke at man ikke kan opnå familiesammenføring. Det er kravet omkring ens personlig økonomi. Et andet økonomisk krav der skal opfyldes er at der skal stilles en garanti på 50.000 kr. enten i form af en konto med beløbet på. Eller en bankgaranti, hvor banken går ind og siger god for dig og stiller garantien. Det kan være svært for nogle af skaffe de penge, derfor kan der søges dispensation til det hvis der er særlige grunde der taler herfor. Dispensation skal søges samtidig med indgivelse af ansøgningen.

Læs mere om familiesammenføring på Borger.dk.

Be the first to comment on "Familiesammenføring i Danmark"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*