Krav til parterne ved familiesammenføring på Grønland

daek-og-alufaelge

Hvis man skal familiesammenføres med en part eller et familiemedlem, der er bosiddende på Grønland, er der en række krav, alle parter skal opfylde. Reglerne afhænger af, hvilken af de fire nedenstående grupper, som er en del af den pågældende familiesammenføring:

 • Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere
 • Forældre over 60 år
 • Børn under 18 år
 • Andre familiemedlemmer eller lignende med tilknytning til en person, som er bosiddende i Grønland

Ægtefæller, faste samlevere og registrerede partnere

Hvis man som udlænding har en ægtefælle, en samlever eller en partner, der er bosiddende i Grønland, har man mulighed for at få opholdstilladelse på grund af familiesammenføring. Før dette kan ske, er er dog en række krav, begge parter skal opfylde.

Krav til partneren med bopæl i Grønland

Den partner, der befinder sig i Grønland, skal opfylde en af følgende punkter:

 • Have dansk indfødsret
 • Være nordisk statsborger
 • Være flygtning i Grønland
 • Have haft opholdstilladelse i landet i mere end tre år forud for ansøgningen om familiesammenføring

Derudover skal han eller hun:

 • Bo i Grønland fast
 • Råde over egen bolig af en vist størrelse
 • Kunne forsøge den udefrakommende partner

Hvis partneren i Grønland har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller flygtning, stilles de sidste krav dog ikke.

Krav til ægteskabet og de involverede parter

Udover kravene til partneren i Grønland, stilles der også krav til selve ægteskabet og de involverede parter, som skal være opfyldt, hvis en ansøgning om familiesammenføring på baggrund heraf skal godkendes. Kravene er følgende:

 • Ægteskabet skal kunne anerkendes efter grønlandsk lov
 • Ægteskabet må ikke være indgået for at kunne give den udenlandske part opholdstilladelse
 • Begge parter skal være fyldt 25 år
 • Parterne skal bo på den samme adresse, efter familiesammenføringen er fundet sted
 • Hvis den udefrakommende part ikke har dansk indfødsret, skal parrets samlede tilknytning til Grønland mindst svare til deres tilknytning til et andet land

Specielle regler for samlevende par

Hvis et par ikke har indgået et registreret partnerskab eller er blevet gift og blot lever sammen, skal deres samlivsforhold have været længerevarende eller fast. Om et parforhold er fast og har potentiale til at blive langvarigt vurderes individuelt.

Grupper, der er fritaget for at opfylde betingelserne

Der er enkelte grupper, som er fritaget for at opfylde betingelserne. Denne gruppe dækker følgende personer:

 • Danske statsborgere
 • Nordiske statsborgere
 • Flygtninge

Hvis man ikke er en del af denne gruppe, skal man regne med, at alle betingelser skal opfyldes, hvis en ansøgning om familiesammenføring skal godkendes.

Forældre over 60 år

Der kan også søges om opholdstilladelse i Grønland på grund af familiesammenføring, hvis man er forælder til et barn, som bor i Grønland fast. Ansøgningen kan kun godkendes, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Forælderen er fyldt 60 år
 • Familieforholdet kan dokumenteres
 • Barnet har dansk indfødsret, er nordisk statsborger eller flygtning

Opholdstilladelsen kan kun gives til forælderen, hvis barnet skriver under på, at det vil forsørge forælderen, og hvis det ejer en bolig af en vis størrelse.

Børn under 18 år

Hvis et barn endnu ikke er fyldt 18 år og har forældre, der bor i Grønland, har barnet mulighed for at få opholdstilladelse i Grønland efter reglerne om familiesammenføring. Før ansøgningen kan blive godkendt, skal følgende betingelser dog være opfyldt:

 • Barnet skal være under 18 år, når ansøgningen sendes
 • Familieforholdet skal kunne dokumenteres
 • Barnet skal bo hos forælderen eller forældrene efter familiesammenføringen
 • Barnet må ikke have stiftet egen familie eller indgået ægteskab

Derudover stilles der følgende krav til forælderen, der er bosat i Grønland:

 • Han eller hun skal bo fast i Grønland
 • Han eller hun skal råde over egen bolig af en vis størrelse
 • Han eller hun skal kunne forsøge barnet

Øvrige familiemedlemmer

Andre udlændinge med nær familiemæssig eller lignende tilknytning til familie med bopæl i Grønland kan i særlige tilfælde søge om familiesammenføring og opholdstilladelse og få ansøgningen godkendt på baggrund heraf. Det gælder blandt andet for følgende:

 • Adoptivbørn
 • Plejebørn
 • Nære slægtninge
 • Forældre til et barn i Grønland, som hverken er danske eller nordiske statsborgere eller har flygtningestatus

Igen gælder følgende krav for personen med bopæl i Grønland:

 • Han eller hun skal påtage sig ansvaret og forsørgelsespligten over ansøgeren
 • Han eller hun skal bo fast i Grønland
 • Han eller hun skal råde over egen bolig af en vis størrelse
 • Han eller hun skal kunne forsøge barnet

Be the first to comment on "Krav til parterne ved familiesammenføring på Grønland"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*